Els Joves Advocats de Sabadell són tots aquells advocats col·legiats a Sabadell que porten menys de cinc anys d’exercici o bé són menors de quaranta anys.

Els Joves Advocats hi són per defensar els interessos dels més joves, així com estudiar i fer propostes de temes que preocupen al nostre col·lectiu com, per exemple, el Torn d’Ofici, la nostra imatge de cara als ciutadans, la formació, l’establiment i consolidació dels nous advocats, ajudar els joves en els seus primers assumptes i judicis i oferir un recolzament institucional als nous advocats, entre d’altres, com l’organització d’activitats lúdiques per a consolidar i fer nous lligams, col·laboracions i relacions professionals.